Biuro Rachunkowe Andrusiewicz w Białymstoku oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej. Rozliczamy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia. Świadczymy usługi księgowe w zakresie prowadzenia ewidencji ryczałtowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, rozliczeń podatkowych oraz kadr i płac. Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, usługowe oraz produkcyjne.

Podstawową zasadą stosowaną w naszym Biurze jest indywidualne podejście do każdego klienta.

 

Nie poprzestajemy na ewidencjonowaniu dokumentów księgowych. Kładziemy duży nacisk na analizę danych płynących z ksiąg rachunkowych, optymalizację kosztów oraz minimalizację obciążeń podatkowych.  

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania i oferujemy nasze usługi księgowe również online.  

Posiadamy niezbędne kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone certyfikatami księgowymi wydanymi przez Ministra Finansów o numerach 33391/2009 i 37292/2010. Biuro objęte jest również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, z którego w trakcie prowadzonej działalności nie korzystaliśmy.

Jednocześnie by zapewnić Państwu usługi księgowe na najwyższym poziomie i zgodne z obowiązującymi standardami, nieustannie doskonalimy swoje umiejętności oraz poszerzamy kompetencje zawodowe.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Istnieje również możliwość indywidualnego ustalania terminu i godzin kontaktu lub spotkań.

Zapraszamy.