Biuro Rachunkowe Andrusiewicz oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Podstawową zasadą stosowaną w naszym Biurze jest indywidualne podejście do każdego klienta.

 

Nie poprzestajemy na ewidencjonowaniu dokumentów księgowych. Kładziemy duży nacisk na analizę danych płynących z ksiąg rachunkowych, optymalizację kosztów oraz minimalizację obciążeń podatkowych.  

Posiadamy niezbędne kwalifikacje, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone certyfikatami księgowymi o numerach: 33391/2009 i 37292/2010, wydanych przez Ministra Finansów. Biuro objęte jest również ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, z którego w trakcie prowadzonej działalności nie korzystaliśmy.

Jednocześnie, by zapewnić Państwu usługi księgowe na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami, nieustannie doskonalimy swoje umiejętności oraz poszerzamy kompetencje zawodowe.