Bezpieczeństwo

Posiadamy certyfikat księgowy numer 33391/2009 Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności. Biuro wykorzystuje licencjonowany program księgowy ENOVA. W trosce o bezpieczeństwo stosujemy procedury bieżącej archiwizacji baz danych

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu podatków, rachunkowości, jak i prawa pracy. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zagadnień podatkowych oraz kadrowych

Rzetelność i najwyższa jakość świadczonych usług

Długoletnie doświadczenie pracowników naszego Biura, dokładność oraz wypracowane procedury weryfikacji i kontroli wewnętrznej dokumentów, zapewniają wysoką jakość świadczonych usług

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencja ryczałtu od przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • rozliczanie właścicieli,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sporządzanie raportów,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie:
  • list płac,
  • elektronicznych deklaracji ZUS,
  • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11),
 • nadzór nad dokumentacją kadrową w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych