Biuro Rachunkowe Andrusiewicz z siedzibą w Białymstoku oferuje podmiotom gospodarczym o różnym profilu działalności i formie prawnej kompleksowe usługi księgowe w zakresie ewidencji księgowych, rozliczenia podatków oraz rozliczeń kadr i płac.

Bezpieczeństwo

Posiadamy niezbędne kwalifikacje, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone certyfikatami księgowymi o numerach: 33391/2009 i 37292/2010, wydanymi przez Ministra Finansów oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności. Świadcząc usługi księgowe korzystamy z licencjonowanego programu księgowego, stosując, w trosce o bezpieczeństwo, procedury bieżącej archiwizacji baz danych. Działamy zgodnie z RODO, zapewniając odpowiednią ochronę danych osobowych.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu podatków, rachunkowości, jak i prawa pracy. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zagadnień podatkowych oraz kadrowych.

Rzetelność i najwyższa jakość świadczonych usług

Długoletnie doświadczenie pracowników naszego Biura, dokładność oraz wypracowane procedury weryfikacji i kontroli wewnętrznej dokumentów, zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

Oferta

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencja przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,
 • rozliczanie właścicieli,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie raportów,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie:
  • list płac, rachunków od umów cywilno-prawnych (umów-zleceń, umów o dzieło),
  • elektronicznych deklaracji ZUS,
  • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT 11),
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i PFRON
 • nadzór nad dokumentacją kadrową, w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych